Argentina

Per entendre més el Valle de la Luna

La història del planeta Terra es divideix en edats, que s’agrupen en èpoques, les quals formen part de períodes geològics i aquests componen eres que es divideixen en dos eons. O sigui, que el Valle de la Luna és important perquè ens trasllada al Triàsic, que és el primer període de l’era Mesozoica de l’eó Fanerozoic. L’era Mesozoica es divideix en tres períodes, el primer és el Triàsic, el següent el Juràssic i el més nou el Cretaci. A finals del Triàsic és quan apareixen els dinosaures i altres grans rèptils, els mamífers, les tortugues i els cocodrils. Durant el Juràssic, de temperatures més càlides i humides, els animals van evolucionant i és considerada l’època dels rèptils i els dinosaures. El període del Triàsic comença fa 250 milions d’anys enrera i acaba fa 200 milions d’anys, dividint-se en tres èpoques, el Triàsic inferior, el mitjà i el superior, per deixar pas al Juràssic, que acaba fa 145 milions d’anys i per últim el Cretaci, que és l’últim període de l’era mesozoica, que acaba fa 65 milions d’anys.

Valle de la Luna_Estrats del Valle Colorador

Fa 251 milions d’anys, existia el supercontinent Pangea II, el qual es va formar a finals del Paleozoic, era anterior a l’era mesozoica, quan Àfrica i Amèrica del Sud estaven junts. Durant el final del Triàsic, fa uns 208 milions d’anys, es va començar a produir-se el desmembrament de Pangea II, les corrents marines equatorianes van provocar una millora en les condicions climàtiques que van afavorir l’existència dels primers animals, sobretot de rèptils, que després van evolucionar en els dinosaures i els mamífers. Així, durant el Triàsic mitjà, apareixen els pre-dinosaures que comencen a caminar en dues potes, adquirint un millor camp de visió i més velocitat, tenint les mans lliures per poder atacar. La gran majoria dels dinosaures apareixen durant el Triàsic superior i evolucionen durant el Juràsic, dominant el planeta per uns 165 milions d’anys. A finals del Triàsic, la Pangea se separa en Amèrica del Sud i Àfrica, els gasos expulsats van ocasionar nous canvis a la composició atmosfèrica i al clima terrestre.

El Parque Natural Ischigualasto o Valle de la Luna es troba a les Sierras Pampeanas, les quals són més antigues que la Serralada dels Andes i estan formades per roques de naturalesa ígnia i metamòrfica formades durant l’era Cenozoica, fa 65 milions d’anys, quan els dinosaures es van extingir. Dins del parc es poden diferenciar cinc formacions geològiques, una és la Formació de Ischigualasto que està constituïda per roques grises, morades i blanques alternades amb arenes que formen els antics rius amb fins sediments. La formació adjacent és la Formació Los Rastros, on hi ha les restes del Llac Ischuca i dels rius que hi desembocaven. L’estructura geològica també és d’arenes i fangs negres i carbó. La tercera formació és la de Talampaya que es tracta de roques de color rogenc, compostes de diferents estrats d’arenes fonamentades i conglomeràdics que representen els sediments deixats per la pluja, aquesta formació se situa al Triàsic Inferior. La Formació Chañares, d’arenes i fangs deixats pels rius del llac Ischichuca correspon al Triàsic Mitjà i per últim la Formació Los Colorados, de fines capes de fangs rogencs.

Eoraptor LunensisL’Eoraptor lunensis, descobert al Valle de la Luna, és un dels dinosaures més antics dels que se’n coneix existència, essent un dels primers que van aparèixer a la Terra. Era relativament petit però era un predador amb una velocitat i una intel·ligència que el feia el predecessor de moltes altres espècies i dinosaures més evolucionades. Eoraptor, que significa carnívor primitiu, se’n va descobrir tot l’esquelet amb crani, d’un metre de llargada i quasi mig metre d’alt, el 1991, per Eduardo Martínez, en una comissió paleontològica entre la Universitat de Chicago i el Museo de Ciencias Naturales de San Juan i publicat pel Dr. Paul Sereno.

Categories: Argentina

Tagged as: , ,

Deixa un comentari