Sancti Spíritus

Sense cap mena de dubte, Trinidad és la ciutat que té l'ambient cubà, turísticament parlant, més preparat de tot el país. El seu centre històric reformat, pintat, net i empedrat…

Continue Reading Sancti Spíritus

Has arribat al final

No podem carregar més pàgines