Aquest lloc web és un blog personal sobre viatges i temes relacionats, el qual és el titular del domini www.fuetimate.com. El titular de Fuet i Mate pot ésser titular d’altres noms de domini vinculats o no a aquest lloc web.

Informació general sobre el web

  • Lloc web: fuetimate.com
  • Finalitat: blog personal sobre viatges, consells sobre viatjar i llocs per viajar.
  • Titular: Ares Pagès Serra
  • Direcció: Lleida-Catalunya-Espanya
  • DNI: 47686111G
  • Contacte: contacte@fuetimate.com

A Fuet i Mate tractem la informació que ens facilita l’usuari amb l’objectiu de prestar-li el servei sol·licitat. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació, fins que l’usuari desitgi o durant el temps necessari per cumplir amb les obligacions legals i atendre a les possibles responsabilitats que es poguessin derivar del cumpliment de la finalitat per a les quals van ser sol·licitades.

Totes les persones que accedeixen a fuetimate.com assumeixen el rol d’usuaris, comprometent-se a l’observació i cumplimient de les disposicions aquí explicades, així com a qualsevol altra disposició legal, necessària.

Les dades no es cediran a tercers, a excepció que exisiteixi una obligació legal. L’usuari té dret d’accès, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades i limitació del tractament posant-se en contacte amb contacte@fuetimate.com i complimentants els formularis corresponents facilitats en l’apart Drets, d’aquesta pàgina web.

De la manteixa manera i especialment si considera que no ha obtingut satifacció plena en l’exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació davant de l’autoritat nacional de control dirigit-se, amb aquests efecte, a l’Agencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

La Resolució de litigis en linia conforme l’Art.14.1 del Reglament (UE) 524/2013: La Comisión Europea facilita una plataforma de resolució de litigis en línea que trobarà disponible en el següent enllaç.

Localització del lloc web

La pàgina web https://fuetimate.com/ està allotjat per l’empres Raiola Networks SL., amb raó social i localitzada a: Avenida de Magoi, 66, Semisótano Derecha, C.P. 27002 Lugo C.I.F. B27453489 (https://raiolanetworks.es/).

Propietat Intel·lectual i ús de contigunts

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, les imatges, el so i qualsevol altre material, són propietat del titular de Fuet i Mate.

Els drets d’explotació dels mateixos i en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, segons la llei de legislació espanyola, corresponen al titular del lloc.

A més a més, informo que no cedeixo llicencia ni autorització sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directa o indirectament amb els continguts de fuetimate.com, sense un consentiment expres per part del titular de Fuet i Mate. A més a més, sempre que s’utiltizi material o informació de Fuet i Mate s’ha d’especificar la font d’aquest web i vincular-ho a un link que porti a la pàgina establerta pel titular del lloc.

No és permesa la modificació del web ni dels seus continguts per cap altra persona que no sigui el titular del lloc o que aquest hagi autoritzat.

Com a usuari t’abstindràs d’emplenar mitjans que puguin suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui està instal·lat i que comporti un risc o dany o inutilització de fuetimate.com i/o els seus continguts. També et compromets a no realitzar tasques d’enginyeria inversa sobre la informació que se’t faciliti a través del ja nombrat lloc web.

Com a usuari et compromets a respectar i cumplir les pautes indicades en aquest avís legal i en qualsevol altra disposició legal requerida.

Responsabilitats

Totes les persones que accedeixen a fuetimate.com assumeixen el rol d’usuaris, comprometent-se a l’observació i cumplimient de les disposicions aquí explicades, així com a qualsevol altra disposició legal necessària.

Fuet i Mate en el moment d’establir enllaços amb sistemes externs, els ha comprovat i no té coneixement que l’activitat o que la informació a què es remet puguin ésser il·lícites o que lesionin béns o drets de terceres persones susceptibles d’indemnització. Això no obstant, la titular no és responsable de la informació que es pot obtenir per mitjà dels dits enllaços.

Com a titular m’eximeixo de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació que l’usuari pugui publicar a Fuet i Mate. Els comentaris seran revisats i s’eliminaran tots aquells que incloguin descalificacions, insults, imatges o expressions ofensives, racistes, xenòfobes, homòfobes o de qualsevol altre índole ofensiu.

La informació que trobareu a fuetimate.com senzillament són documents, videos i imatges d’ajuda però en cap cas vinculants davant de la llei. Tot el publicat per la titular de Fuet i Mate és informació recol·lectada de la consulta, lectura i/o visualització de diferents fonts, ja siguin oficials o no.

Com a titular del lloc em reservo el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pugui apareixer al web, sense que tingui l’obligació d’avisar amb temps d’antel·lació o posar-ho en coneixement dels usuaris, a no ser que així ho reclami la llei.

Fuet i Mate declara que l’ús de galetes (cookies o fitxers amb informació sobre els hàbits, les preferències i el comportament dels internautes que visiten una pàgina web, que el servidor li envia al disc dur del seu ordinador mitjançant el navegador) o d’altres mitjans de naturalesa anàloga, té com a objectiu exclusivament l’adaptació del servei ofert pel web a la demanda dels usuaris. L’usuari sempre pot, si ho té per convenient, activar les opcions del seu navegador per a refusar la instal·lació de galetes.

Aquest lloc web no obté automàticament dades personals dels usuaris com el nom o l’adreça electrònica. Aquests tipus de dades només s’obtenen si els usuaris les envien voluntàriament mitjançant un correu electrònic, deixant un comentari o utilitzant algun dels formularis que incorpora el web. La titular es compromet a tractar aquestes dades d’acord amb la legislació sobre protecció de dades personals i sobre els serveis de la societat de la informació, i no els pot utilitzar per a emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web, ni tampoc per a oferir serveis no demanats.

Per a més informació sobre quin tipus de galetes i l’ús que s’en fa, dirigiu-vos a la Política de cookies de Fuet i Mate.

No assumeixo cap tipus de responsabilitat per la falta de disponiblitat del lloc, només disculpar-me d’avantçat.

La plataforma que gestiona el blog té polítiques de seguretat per a assegurar el bon funcionament del web. Això no obstant, no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i per tant, la titular de Fuet i Mate no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

Amb els límits establerts per la llei, com a títular de Fuet i Mate no asumeixo cap responsabilitat derivada de tercers que utilitzem en aquesta web (com Google Analytics, MailChimp, les diferents xarxes socials, entre altres) o de tercers que puguin utilitzar contingut de fuetimate.com.

Com a titular ofereixo el correu electrònic de contacte@fuetimate.com com a mitjà de comunicació amb l’usuari i em comprometo a donar resposta als interessats sense dil·lació indeguda i de manera concisa, transparent, inteligible, amb un llenguatge clar i senzill i conservar la prova del cumpliminet del deure de respondre a les sol·licituts d’exercici de drets formulades. La informació es facilitarà a través del correu electrònic, a no ser que l’interessat ho sol·liciti a través d’un altre mitjà, punt que haurem de consultar amb els nostres assessors legals.

Drets

Com a usuari tens dret d’accès a les teves dades personales. En el dret d’accès es facilitarà als interessats una copia de les dades personals disponibles juntament amb la finalitat per a la que són recollides. També s’afegirà la identitat dels destinataris, els terminis de conservació previstes o el criteri utilitzat per determinar-lo, la existència del dret a sol·licitar la rectificació o supresió de les dades personals així com a la limitació o l’oposició al seu tractament.

Adjuntem l’enllaç al Formulari per l’exercici dels drets d’accès, la còpia del qual s’haurà d’adjuntar a un correu electrònic dirigit a contacte@fuetimate.com.

El dret a obtenir copia de les dades no pot afectar negativament als drets i llibertats d’altres interessats.

L’usari també té el dret de rectificació de les seves dades personals. Durant l’exercici d’aquest dret es procedirà a modificar les dades que l’interessat consideri oportunes. L’interessat haurà d’indicar a la sol·licitud quines dades vol canviar i la correció que s’ha de fer, aportant, quan sigui necessari, la documentació justificativa de la inexactitud o caràcter incomplet de es dades sota tractament.

El dret de rectificació el podrà exerci omplint el Formulari per l’exercici del dret modificació i adjuntant-lo a un correu electrònic dirigit a contacte@fuetimate.com

Evidentment, l’usuari té dret de supressió. Aquest dret de supressió consiteix en eliminar les dades de l’interessat quan aquest així ho manifestin. No hi ha cap base legal que ho impideixi i no serà necessari en relació als mitjans que han siguit recollits.

Per tal d’exercir el seu dret de supressió, l’usuari enviarà una còpia completada del Formulari per l’exercici del dret de supressió al correu electrònic de contacte@fuetimate.com.

L’usuari també té dret a oposició, manifestant la seva negativa explícita al tractament de les seves dades personals. El titular del lloc deixarà de procesar-les sempre que no hi hagi una obligació legal que ho impideixi.

El dret d’oposició el podrà exercir completant el Formulari per l’exercici del dret d’opisició i enviant una còpia adjunta al correu dirigit a contacte@fuetimate.com.

El dret de portabilitat també forma part de la llista de drets que té l’usuari respecte les seves dades pesonals. Exercint el dret de portabilitat l’usuari pot sol·licitar rebre una còpia de les seves dades personals en un format estrcuturat, d’us comú i lletra mecànica quan el tractament de les seves dades s’efectui per medis automatitzats i es basi en el consentimient o es realitzi en el marc d’un contracte. També pot sol·licitar que siguin transmesos directament a un nou responsable, la identitat del qual haurà de ser correctament comunicada a la titular de Fuet i Mate.

Mitjançant una còpia adjunta del Formulari per l’exercici del dret de portabilitat a un mail a contacte@fuetimate.com, l’usuari podrà exercir el seu dret a portabilitat.

Per últim, l’usari té dret de limitació de tractamet mitjançant el qual podrà sol·licitar la suspensió del tractament de les seves dades per impugnar l’exactitut mentre el responsable realitza les verificacions necesaries o en cas de que el tractament es realitzi en base a l’interés públic, mentre es verifica si aquests motius prevaleixen sobre els interesos, drets i llibertats de l’interessat.

L’usuari haurà d’enviar una còpia complementada del Formulari per l’exercici del dret de limitació a la direcció de correu electrònic de contacte@fuetimate.com.

L’usuari té dret a reclamar davant de l’Agencia Española de Protección de Datos si els seus drets no han sigut correctament aplicats.

El titular de lloc es reserva el dret de demanar la documentació justificava davant l’exercici de qualevol dret de l’usuari per tal de garantitzar que l’usuari és el propietari de les dades sol·licitades.

Política anti-spam

Com a titular em declaro en contra de l’ús de comunicacions comercials no sol·licitades i de qualsevol conducta considerada com a “spam“.

La titular es reserva el dret d’eliminar els comentaris que promoguin webs o serveis repetidament o que incloguin qualsevol tipus d’spam.

Com a usari et compromets a no exercir cap tipus d’acció considerada spam.

Com a usari, et pots posar en contacte amb la titular a través del correu electrònic contacte@fuetimate.com per comunicar anomalies, sol·licitar l’eliminiació de les teves dades del sistema o qualsevol altre dubte o suggerencia que puguis tenir.

Llei Aplicable i Jurisdicció

El present Avís Legal es troba sotmés a la legislació espanyola i/o europa vigent.

En cas de ser necessari, jo com a tituliar i l’usuari, amb renuncia expressa a qualsevol altre foro ens sometrem a l’Audiencia Provincial de Lleida (Espanya).

Des de Fuet i Mate t’aconsellem llegir-te totes les pàgines d’informació legal, no només d’aquest web, si no de tots aquells altres que visitis per la teva tranquiliat. Et facilitem els enllaços directes del nostre lloc web política de privacitat, política de cookies i més informació sobre les cookies.