Bases del sorteig “Ja som 1.000”.

L’organització del sorteig

El compte d’Instagram de @turisme_fuetimate organitza un sorteig per celebrar les 1.000 persones que segueixen el compte de @turisme_fuetimate. El sorteig es realitza amb la col·laboració del compte d’Instagram de @scrapbookingcacahuetes (el qual queda excemp de qualsevol responsabilitat pel que suposa a aquesta sorteig).

Lloc web: fuetimate.com
Responsable: Ares Pagès Serra
Adreça correu: Seilbahnstrasse, Stuttgart, Alemanya
Adreça electrònica: contacte@fuetimate.com

El sorteig en qüestió s’anomena “Ja som 1.000” i la seva finalitat és celebrar les 1.000 persones que segueixen el compte d’Instagram de @turisme_fuetimate.

@scrapbookingcacahuetes no té cap responsabilitat sobre el sorteig “Ja som 1.000”.

La responsable de garantir el bon funcionament de la promoció i del sorteig és la responsable del compte d’Instagram de @turisme_fuetimate i del blog de turisme fuetimate.com Això inclou establir les regles oficials, les condicions de l’oferta i els requisits d’idoneïtat. A més a més, de les normatives que afecten la promoció i als premis oferits.

@turisme_fuetimate es compromet a no etiquetar el contigut de forma errònia i no s’alenta als usuaris a fer-ho.

Instagram queda exempt de tota responsabilitat per part dels participants. A més a més, aquest sorteig no està ni patrocinat, ni avalat, ni administrat per Instagram.

Condicions Generals del Sorteig

 • Data i hora d’Inici: Dissabte, 16 d’octubre del 2021, en el moment que es publiqui el post corresponent a Instagram.
 • Data i hora de Final: Dissabte, 23 d’octubre del 2021 a les 23.59h.
 • Data del Sorteig: Diumenge 24 d’octubre.
 • Quantitat de guanyadors: 1
 • Territori: Europa
 • Condicions d’enviament: gratis per a Europa. Si és fora d’Europa, la persona guanyadora haurà de pagar l’enviament.
 • Temps d’enviament: dependrà de l’empresa d’enviament. L’organització notificarà a la persona guanyadora el termini previst, però no es fan responsables de qualsevol incidència.
 • Premi: una llibreta amb punt de llibre i una postal, tot elaborat per Cacahuetes Diary.
 • Modalitat del sorteig: el sorteig es realitzarà a Alemanya i la persona guanyadora serà escollida a l’atzar.

Premi

El premi consisteix en una llibreta amb un punt de llibre, valorat amb 9€, aproximadament i una postal, valorada en 3€, aproximadament. Els tres productes han estat realitzats manualment per Cacahuetes Diary, una empresa de Scrapbooking, amb ubicació a França.

El premi no es podrà canviar per diners ni per qualsevol altre producte.

En cas de rebutjar el premi es realitzarà un nou sorteig seguint la metodologia explicada en l’apartat “Descripció del Sorteig”.

Condicions de participació

Per participar al sorteig “Ja som 1.000” s’ha de complir les següents condicions:

 1. Seguir a @scrapbookingcacahuetes i a @turisme_fuetimate
 2. Posar Like al post de del Sorteig “Ja som 1.000” del compte de @turisme_fuetimate
 3. Comentar al post del Sorteig “Ja som 1.000”, citant a 1 usuari de Instagram que sigui real. 1 usuari per comentari, així hi ha més opcions de participar.
 4. Compartir el post del Sorteig “Ja som 1.000”, a les stories del participant citant @turisme_fuetimate@scrapbookingcacahuetes. En cas de ser un compte privat, haurà d’enviar una captura d’imatge per missatge a @turisme_fuetimate

Una mateixa persona pot participar diverses vegades comentant cada vegada un usuari d’Instagram real diferent. En cas de repetir usuari, la participació només es contarà una vegada.

Requisits de participació

Al sorteig “Ja som 1.000” hi podran participar tots els usuaris d’Instagram residents a Europa que siguin majors d’edat (18 anys).

El premi s’enviarà, sense cost per la persona guanyadora, a Europa. En cas de voler-lo enviar fora d’Europa, la persona guanyadora del premi s’haurà de fer càrrec de les despeses d’enviament.

Només hi podran participar aquelles persones que siguin titulars d’un compte d’Instagram.

Per participar en el sorteig s’ha de complir totes condicions de participació comentades en l’apartat “Condicions de participació”.

Descalificacions

Si alguna de les persones participants no compleix amb els requisits exigits en les Bases o no compleix amb totes les condicions de participació, l’organització del sorteig considerarà aquella participació nul·la, sense necessitat d’avisar i quedant automàticament exclosa del sorteig i per tant, perdent tots els drets atorgats en virtut d’aquest sorteig.

Està prohibida la utilització de mitjans fraudulents per participar en el sorteig, com per exemple bots als comentaris. En aquest cas, l’organització desqualificarà automàticament al participant.

L’organització es reserva el dret de declarar el sorteig desert o de cancel·lar-lo, sense necessitat d’haver d’indemnitzar als participants.

Descripció del Sorteig

El sorteig es realitzarà el dia 24 de novembre del 2021, a Alemanya.

L’organització presenta dos tipus de sorteig, però sempre amb la metodoliga d’una mà innocent.

La primera proposta seria la d’escollir a l’atzar una papereta d’un recipient.

De seguir aquesta metodologia, s’escriuran, en paperetes, els noms de totes les persones participants que compleixen les condicions de participació. Si una persona ha comentat més d’una vegada, complint sempre amb les condicions de participació, el seu nom serà escrit en tantes paperetes com comentaris correctes hagi fet.

Una mà innocent remenarà les paperetes i n’extraurà una, que serà la de la persona guanyadora.

La segona proposta seria la d’escollir a l’atzar una número d’un recipient.

En aquest cas, s’associarà a cada participant tants números com participacions tingui. En un recipient es posarà les xifres del 0 al 9 que suposaran les unitats. Es procedirà de la mateixa manera per les desenes, centenes, etc. Per exemple, si hi ha 146 participacions, els valors quedarien del 0 al 9 per les unitats i les desenes i del 0 al 1 per les centenes. En el moment del sorteig, la mà innocent, extreurà primer la xifra de les unitats, posterioment la de les desenes, desprès centenes i així succesivament, si hi hagués més de 999 participacions.

L’organització es guarda el dret d’escollir la metodologia més adequada segons el nombre de participacions que hi hagi.

El sorteig es publicarà als Stories d’Instagram i posteriorment es farà difusió del nom de la persona guanyadora als Stories del compte de @turisme_fuetimate, etiquetant-la. Per aquest medi serà la comunicació entre l’organització i la persona que hagi guanyat el sorteig.

La persona guanyadora s’ha de posar en contacte amb @turisme_fuetimate, a través del compte d’Instagram, abans del 01 de novembre del 2021 . En cas que durant el termini estipulat no es produeixi cap contacte o la persona guanyadora rebutgi el premi, es  realitzarà un altre sorteig el dia 07 de novembre del 2021, amb les mateixes condicions i mecànica de l’anterior (extraient les paperetes de la primera persona guanyadora).

Fuet i Mate sol·licitarà a la persona guanyadora les seves dades personals i l’adreça d’enviament, per tal de poder lliurar el premi. Aquestes dades seran compartides amb Cacahuetes Diary, ja que serà l’empresa responsable d’enviar el premi. Tant la responsable de Fuet i Mate com la de Cacahutes Diary es comprometen a no compartir aquestes dades amb cap empresa terciaria per a fins publicitaris.

La responsable d’aquest lloc és Ares Pagès, la finalitat de recollir aquestes dades és l’enviament del premi correspoent al sorteig “Ja som 1.000”, amb la legitimització del consentiment que la persona guanyadora ha aotragat al participar al citat sorteig.

La persona que guanya el concurs té dret a accedir, modificar les dades, cancel·lar-les o donar-se de baixa, en qualsevol moment enviant un correu electrònic a contacte@fuetimate.com

Enviament del premi

El mètode d’enviament del premi serà per Correus França a l’adreça correu indicada per la persona guanyadora. En el següent enllaç es pot consultar la Política de Confidencialitat de “La Poste”.

L’organització del sorteig no es fan responsables de les possibles pèrdues, robatoris, retards, danys o qualsevol altra circumstància imputable a tercers respecte a l’enviament del premi.

Publicació de comentaris o opinions

No es permetran comentaris o opinions de contingut inadequat, ofensiu, discriminatori o que pugui vulnerar els drets de tercers. Tampoc es permeten comentaris que puguin ofendre a l’organitació del sorteig o a qualsevol persona.

L’organització es reserva el dret d’eliminar aquells comentaris que consideri que no compleixen amb algun dels punts comentats anteriorment.

Els comentaris realitzats pels participants són responsabilitat del mateix participant. L’organització del sorteig no es fa responsable d’aquests.

Protecció de Dades Personals

El simple fet de participar en el sorteig implica que la persona participant accepta totalment les condicions de les Bases Legals explicades en aquest document. A més a més, la participació en el sorteig suposa l’acceptació de les normes generals de la xarxa social d’Instagram.

La persona responsable del tractament de les dades personals del guanyador és Ares Pagès i Serra, com a responsable del compte d’Instragram de @turisme_fuetimate.

De conformitat amb l’establert amb el Reglament General de Protecció de Dades, cada participant amb l’acceptació d’aquestes Bases Legals, consent que les seves dades siguin incorporades a un fitxer per tal de gestionar el sorteig i poder difondre i donar publicitat als resultats. També per tal de tramitar l’entrega de premi.

Informem que pot exercir els seus drets d’Accés, Rectificació, Supressió, Oposició, Limitació del tractament, Portabilitat o Eliminació de les seves dades enviant un correu electrònic a contacte@fuetimate.com i adjuntant una fotocòpia d’un document d’identificació.

El participant té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, en particular a l’estat membre en el qual tingui residència habitual en cas que consideri que el tractament de les seves dades no compleixi amb la normativa o de no veure satisfets els seus drets.

Aquest sorteig compleix la Política de Privacitat de fuetimate.com. Recomenem llegir-la.

Canvis en el sorteig

L’organització del sorteig es reserven el dret de modificar o ampliar les bases promocionals, en la mesura que no perjudiqui les persones que ja hi han participat, ni els seus drets.

Així mateix, es reserven el dret de suspendre el sorteig o de declarar-lo nul.

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes bases legals es regeixen conforme a la llei del país d’Espanya. Seran competents per resoldre qualsevol reclamació o controvèrsia que pugui plantejar-se amb relació a la validesa, interpretació o compliment d’aquestes bases.

Informació de contacte

Titular: Ares Pagès Serra
Finalitat del sorteig: celebrar les 1.000 persones o comptes que segueixen el compte d’Instagram @turisme_fuetimate
Direcció correu: Seilbahnstrasse, 5 Stuttgart, Alemanya
DNI: 47686111G
Contacte: contacte@fuetimate.com