• Post category:Buenos Aires
  • Post last modified:octubre 24, 2020

El Museo de la Mineria de Buenos Aires es troba dins de l’edifici de la Secretaria de Industria, a diagonal sud, molt a prop del monument de Julio Argentino Rocam al barri de Monserrat.

Un altre museu que no surt a les guies. Et preguntes que més et pots estar perdent? Consulta la Ruta Completa per Monserrat.

En situació

La idea del museu és donar a conèixer la mineria a la comunitat i per això organitzen nombroses activitats educatives per escoles de primària i secundària.

Museo Participativo Minero_MUMIN

Al museu podem veure-hi diversos exemples de la influència de la minera en la nostra vida, com la dels minerals en la construcció o la seva presencia en l’agricultura quan ja al neolític utilitzaven eines de pedra o els morters per tal de moldre els grans i millorar tant el nivell de vida com la qualitat.

També ens hi espera una gran roca de carbó mineral del riu Trubio, de la Província de Santa Fe i és que podrem aprendre que les roques estan formades per un o més tipus de minerals, els quals estan formats per elements químics inorgànics. S’han descobert 93 elements que combinats entre si donen fins a 4000 minerals diferents.

Un altre apartat del museu és l’exposició del patrimoni històric del SEGMAR, el Servicio Geológico Minero Argentino, on podem contemplar mobles, objectes i minerals de tot el món, com per exemple la Amazonita de Brasil, el Cianito de Kenia, el Celetito de Madagascar, entre altres.

Per tal que ens sigui més fàcil entendre la teoria podem veure un tall transversal de les capes internes de la Terra, des del mantell fins al nucli, separat per les capes interiors amb la litosfera dels 30km de profunditat als 100 km, seguida per l’Astenosfera fins als 350km, la següent és la mesosfera que arriba als 2900 km de profunditat i després ja hi ha el nucli extern i finalment, l’intern als 6378 km cap a l’interior del planeta.

També podem veure un parell d’exemples d’estrats terrestre. Per entendre una mica més la formació de les roques, podem anar a l’apartat del cicle geològic, on aprendrem que les roques de la superfície es van erosionant per l’acció del vent, de l’aigua o del gel i que el mateix vent, l’aigua dels rius o els glaceres van transportant aquests fragments meteoritzats fins a dipositar-los en un punt i sedimentar-los. Aquests sediments, es van compactant per l’arribada de nous sediments i es van fonamentant fins a formar noves roques dures en el procès anomenat litificació, són les roques sedimentàries.

La pressió i la temperatura a la qual estan sotmeses aquestes roques, que tenen parts enterrades, els provoquen reaccions químiques i físiques que els canviïn de nou la morfologia, obtenint roques metamòrfiques. L’augment de pressió i temperatura pot arribar a provocar que les roques es fonguin i que formin, el que coneixem com a magma, que donarà origen a noves roques, les ígnies o magmàtiques.

Aquestes roques poden ser interiors, és a dir, el magma es refreda i cristal·litza lentament a la profunditat o poden ser exterior, o sigui, que el magma surt a la superfície, a través dels volcans, que anomenarem lava i després cristal·litza. Com a exemple de roques sedimentàries tenim el conglomerat, la lutita o l’arenisca. La pissarra i la gneissos són roques metafòrmifiques. El carbó, que també és una roca sedimentaria, és l’acumulació de vegetals en terrenys pantanosos que amb el temps es van cobrint, degradant i compactant. Igualment, la matèria orgànica que es va cobrint amb el pas del temps, acaba formant els fòssils, les roques de la història.

Per veure el resultat de tota aquesta teoria, hi ha l’exposició de “Secretos de la Tierra” on s’exposen les riqueses mineralògiques de cada província argentina. A més a més, en aquesta sala podrem veure-hi un bonic exemplar de la roca argentina nacional, la rodocrosita o la Rosa del Inca que està formada per carbonat de magnesi cristal·litzat que li dóna el color rosa característic. s, amb les diferents capes en la reproducció d’un tall del sòl.

Hauries de saber

Museo Participativo Minero, MUMIN_Av. Julio Argentino Roca, 651. De dilluns a divendres de 9 a 17h. Es requereix document per entrar a l’edifici però l’entrada al museu és gratuïta. Visita 1h.

Al Facebook del museu trobareu tota la informació actualitzada.

Deixa un comentari