Història d’Argentina

Aquest apartat serà un resum d’allò més destacat de la història d’Argentina. A vegades, el resum, potser quedarà una mica llarg però és perquè es puguin entendre els fets fins arribar a l’avui.

Jo no sóc experta en història, per tant està explicat més de manera didàctica que teòrica. Les fonts en les qual m’he basat són els llibres “Argentina, el siglo del progreso y la oscuridad (1900-2003)” de María Seoane i “Breve historia contemporánea de la Argentina” de Luis Alberto Romero, algunes pàgines webs entre les que destaquen “El Historiador” i  “Todo argentina” i el programa de televisió “Algo habran hecho (por la Historia Argentina)” que es troba penjat per internet i que compta amb la versió xilena.

Un altre lloc molt interessant per aprendre sobre la història d’Argentina és el Museo Casa Rosada, ja que a part d’objectes hi ha uns videos molt explicatius. Els mateixos els podeu trobar al web oficial de la Casa Rosada.

ETAPES_La història d’Argentina per fascicles

L’escalfament per a la Revolución _ Les invasions angleses: 1806-1807

La situació per a la Revolución _ Context històric: 1807-1809

La Revolución de Mayo (1810) _ La setmana de maig: 1810

Fent camí cap a la Independència _ Congreso de Tucuman 9 de juliol de 1816: 1810-1816

RESUM I (Inici-1816) _ Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli i José de San Martín

Història d'Argentina_Cornelio Saavedra
Conelio Saavedra

LA Campanya de la Llibertat _ “Seamos libres y lo demás no importa” José de San Martin

El naixement d’un nou Estat _ Lluites entre federals i centralistes: 1816-1820

L’inici entre guerres _ Autonomia de les provincia i periode d’anarquia 1820-1824

Arriben els federals _ Del deute extern de Rivadavia a Rosas el Restaurador: 1824-1832

Rosas el Restaurador _ Govern federal i primera conquesta del desert: 1832-1852

Urquiza: de terratinent del Litoral a President _ Buenos Aires independent: 1852-1861

Història d'Argentina_Mariano Moreno
Mariano Moreno

La fi d’una etapa _ Mitre i la Guerra, Sarmiento i l’Educació, Avellaneda i Roca i la Campaña del Desierto: 1861-1880

RESUM II (1817-1880) _Bernardino Rivadavia, Juan Manuel de Rosas, Justo José de Urquiza, Barolomé Mitre i Domingo Faustino Sarmiento.

La Generación del 80 _ Creant Nació 1880-1890

Segle nou, Estat nou _ De la classe dominant oligàrquica cap al Radicalisme 1890-1916

L’era del Radicalisme _ Canvis en la política argentina 1916-1930

RESUM III (1880-1930) _ Julio A. Roca, Leandro L.Alem, Roque Saénz Peña, Hipólito Yrigoyen i els immigrants europeus

La Década infame _La primera dictadura d’Argentina 1930-1943

Argentina A.P. (abans de Perón) _ Sortint d’una dictadura i aire de canvi 1943-1946

Perón, Perón _ Primer mandat de Perón, l’Estat del Benestar 1946-1951

Perón, segon assalt _ Segones eleccions i govern sense evita 1951-1955

Perón a l’exil·li _ Entre dictadures i governs 1955-1966

PER PARLAR AL BAR

Breu història dels ferrocarrils argentins

Breu història de la immigració a Argentina

Deixa un comentari