Història per parlar al bar

Hauries de saber:

Per entendre l’Argentina, has de saber la seva història

Aquest apartat serà un resum d’allò més destacat de la història d’Argentina. A vegades, el resum, potser quedarà una mica llarg però és perquè es puguin entendre els fets fins arribar a l’avui.

Jo no sóc experta en història, per tant està explicat més de manera didàctica que teòrica. Les fonts en les qual m’he basat són els llibres:

  • “Argentina, el siglo del progreso y la oscuridad (1900-2003)” de María Seoane
  • “Breve historia contemporánea de la Argentina” de Luis Alberto Romero

També he consultat algunes pàgines webs entre les que destaquen:

Un altre lloc molt interessant per aprendre sobre la història d’Argentina és el Museo Casa Rosada, ja que a part d’objectes hi ha uns videos molt explicatius.

Si no tens temps

RESUM I (Inici-1816) _ Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Juan José Castelli i José de San Martín. El camí cap a la Independència, els homes de la Patria.

RESUM II (1817-1880) _Bernardino Rivadavia, Juan Manuel de Rosas, Justo José de Urquiza, Barolomé Mitre i Domingo Faustino Sarmiento. Preparant el país.

RESUM III (1880-1930) _ Julio A. Roca, Leandro L.Alem, Roque Saénz Peña, Hipólito Yrigoyen i els immigrants europeus. Les bases de l’Argentina actual.

Temes per parlar al bar

La història de l’Argentina per fascicles

La prèvia

El partit

  • El naixement d’un nou Estat i els federals_ Lluites entre federals i centralistes: 1816-1820. Autonomia de les provincia i periode d’anarquia 1820-1824. Del deute extern de Rivadavia a Rosas el Restaurador: 1824-1832. Govern federal i primera conquesta del desert: 1832-1852. Buenos Aires independent: 1852-1861.
  • La fi d’una etapa _ Mitre i la Guerra, Sarmiento i l’Educació, Avellaneda i Roca i la Campaña del Desierto: 1861-1880. Generació del 80.

La pròrroga